ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα πιστοποιητικά μπορούν να παραλαμβάνονται από τα γραφεία του Europalso, εργάσιμες ημέρες, ώρες 9.00-12.30, Ακαδημίας 98-100, Αθήνα, 4ος όροφος. Τηλέφωνο 2103830752

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλλούν στις 9/01 για να διασφαλιστεί η παραλαβή από τους κατόχους (σε περίπτωση απουσίας λόγω εορτών). 

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ 2016


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Τα πιστοποιητικά μπορούν να παραλαμβάνονται από τα γραφεία του Europalso, εργάσιμες ημέρες, ώρες 9.00-12.30, Ακαδημίας 98-100, Αθήνα, 4ος όροφος. Τηλέφωνο 2103830752

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλλούν στις 9/01 για να διασφαλιστεί η παραλαβή από τους κατόχους (σε περίπτωση απουσίας λόγω εορτών).

 

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές!


Αναστολή εξετάσεων TFLF

Κατ’αρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ως σήμερα συνεργασία. Με μεγάλη λύπη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο της Λιέγης αποφάσισε να αναστείλει τη διεξαγωγή των εξετάσεων TFLF στο εξωτερικό. Οι εξετάσεις ενδέχεται να συνεχιστούν στο μέλλον με βάση τις εξελίξεις στη χώρα μας.

Για τα αποκτηθέντα  πιστοποιητικά καθώς και για τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων περιόδου Μαίου 2016 η αναγνώριση ισχύει  κανονικά όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα. Η γραμματειακή υποστήριξη (απώλειες, βεβαιώσεις, κλπ) θα συνεχιστούν κανονικά.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@exams.gr και στο τηλέφωνο 6945100544.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για τη χορήγηση βεβαιώσεων γνησιότητος των πιστοποιητικών TFLF, παρακαλούμε επικοινωνήσατε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@exams.gr.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΣΕΠ


Τα πιστοποιητικά TFLF του Πανεπιστημίου της Λιέγης γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Γαλλικής γλώσσας από το ΑΣΕΠ